ZEISS Lens Gear

附加在闪光灯里。

这款跟焦环让 ZEISS 的 Otus、Milvus 和 Loxia 系列镜头成为对专业电影人而言非常趁手的一款电影风格的镜头。此款跟焦环有四种不同的尺寸可供选择:微型、小型、中型和大型。

带有橡胶带,即 GumGum,其特点是具有粘合的表面。这意味着其内径可根据镜头的直径缩小,进而支持多款镜头。GumGum 还可以防止划痕,或对镜头聚焦环的其他损害。

握紧该环,顺时针转动就可以将其安装在镜头上,逆时针则可将其移除。

四种不同尺寸

ZEISS Lens Gear

尺寸
直径
Mini 62 – 69 mm
60 – 67 mm (with GumGum)
Small 71 – 77 mm
69 – 75 mm (with GumGum)
Medium 78 – 84 mm
76 – 82 mm (with GumGum)
Large 86 – 93 mm
84 – 91 mm (with GumGum)

简介视频

ZEISS Lens Gear

  • 快速安装——无需工具
  • 使用轻质铝合金打造
  • 硬质表面涂层
  • 其特点是配有 0.8 的径节齿轮
  • 跟焦比以往任何时候运行顺畅
  • 无需用螺丝刀,突出的破旧皮带或扎带

兼容性

ZEISS Lens Gear

Lens ZEISS Lens Gear ZF.2 ZE E
ZEISS Otus 1.4/28 Large  
ZEISS Otus 1.4/55 Medium  
ZEISS Otus 1.4/85 Large  
ZEISS Milvus 2.8/15 Medium  
ZEISS Milvus 2.8/18 Small (with GumGum)    
Small    
ZEISS Milvus 2.8/21 Small (with GumGum)  
ZEISS Milvus 1.4/25 Medium  
ZEISS Milvus 1.4/35 Medium  
ZEISS Milvus 2/35 Mini    
Small    
ZEISS Milvus 1.4/50 Medium  
ZEISS Milvus 1.4/85 Large  
ZEISS Milvus 2/135 Large (with GumGum)  
ZEISS Milvus 2/50M Medium (with GumGum)Large  
ZEISS Milvus 2/100M Not useful*  
ZEISS Loxia 2.8/21
Mini with GumGum
   
ZEISS Loxia 2.4/25 Mini with GumGum    
ZEISS Loxia 2/35
Mini with GumGum
   
ZEISS Loxia 2/50
Mini with GumGum
   
ZEISS Loxia 2.4/85 Mini with GumGum    

资料下载

ZEISS Lens Gear


联系蔡司

联系我们!

Teaser - Contact

还有其他问题吗?

敬请联系我们,我们期待着您的消息。

联系我们
Teaser - Dealer Search

经销商搜寻

请输入您的地址,以便寻找您附近的经销商:

Teaser - Dealer Search

加入蔡司社区!

您可在以下平台找到我们的社区。

Teaser - Events

近期活动

    很抱歉,无法按您的要求找到相应的活动及展览会
阅读全部